Badania naukowe

Obszar badań naukowych :

  1. Ochrona betonu zwykłego i lekkiego przed korozją. Impregnacja betonu.
  2. Badanie właściwości izolacyjnych betonów lekkich o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, akustycznych i ognioodpornych.
  3. Modyfikacja izolacyjnego betonu lekkiego polimerową fazą włóknistą.
  4. Badanie możliwości zastosowania betonu lekkiego w prefabrykacji budowlanej. Prefabrykowane elementy wielowarstwowe.
  5. Badanie właściwości betonu lekkiego z granulowanym kruszywem ze szkła spienionego modyfikowanym klinoptylolitem.
  6. Opracowanie metody projektowania betonu lekkiego z kruszywem lekkim ze szkła spienionego.