Prace badawczo – rozwojowe, opinie, ekspertyzy

Rok 2015

 1. Wilde K., Kurpińska M.: Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu drgań na kolumny betonowe wykonywane w ramach budowy drogi ekspresowej S19 Lubartów-Kraśnik.
 2. Wilde K., Kotarska-Lewandowska B., Chróścielewski J., Buczkowski J., Kurpińska M., Kondrat J., Mariak A: Ekspertyza techniczna dotycząca koncepcji demontażu i ponownego montażu mozaiki Kina Neptun w Gdańsku.

Rok 2013

 1. M.Kurpińska.: Opinia na temat wpływu zanieczyszczeń ropopochodnych występujących w gruncie na wiązanie zaczynu cementowego. HYDROBUDOWA Gdańsk S.A 80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135.
 2. Wilde K., Tejchman J., Kurpińska M., Meronk B., Rucka M., Chabros R., Haustein E.: Ekspertyza techniczna posadzki budynku Wydziału Chemii Uniwersytety Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku. ALPINE Construction Polska Sp. z o. o.
 3. Kurpińska M.: Opinia dotycząca innowacyjności nowoczesnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zbrojonych i sprężonych.
 4. Kurpińska M.: Badania jakości betonu – wielorodzinny budynek mieszkalny. Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kościerska 15, 83-300 Kartuzy.
 5. Kurpińska M., Chabros. R., Kondrat J.: Badanie właściwości betonu płyty placu manewrowego na terenie Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku. Zakres: badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, analiza przyczyn uszkodzeń. ASTRA Benedykt Karczewski ul. Piaskowa 10, 83- 010 Straszyn.
 6. Kurpińska M.: Badanie właściwości betonu przeznaczonego do produkcji podkładek dystansowych stosowanych w obiektach mostowych z betonu klasy C35/45, wraz z określeniem cech mieszanki betonowej i betonu stwardniałego spełniającego wymagania klas ekspozycji XC4, XS3, XD3, XF3, XA3, XM3. HOBET Sp. z o.o., ul. Pucka 20, 84-210 Choczewo.
 7. Kurpińska M., Grabarczyk L., Chabros R.: Badanie jakości wbudowanej kostki betonowej na parkingu – 1000 miejsc postojowych. Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A., ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański.
 8. Kurpińska M., Chabros R.: Badania betonu przeznaczonego do wykonywanie płyt ściennych z betonu architektonicznego. B-Loft Sp. z o.o. Gdynia.

Rok 2012

 1. Kurpińska M., Chabros R., Kondrat J.: Wykonanie ekspertyzy wytrzymałościowej i jakościowej posadzek przemysłowych na obiekcie Hala Magazynowa TREFL Gdynia ul. Kontenerowa.
 2. Tejchman J., Iwicki P., Kurpińska M., Grześ E.:
  Analiza statyczno-wytrzymałościowa fundamentu wieży  elektrowni wiatrowej Zespołu Elektrowni Wiatrowej „NOWY STAW” dla BUDIMEX.

Rok 2010

 1. Kurpińska M.: Badanie nośności posadzki betonowej w Magazynie Gotowych Wyrobów w Gdyni ul. Chwaszczyńska 129/149. TEKNOS sp. z o.o.