Publikacje

Moje artykuły w naukowych bazach danych:

SIGMA-NOT http://sigma-not.pl/wyszukaj-0-0-10-42654752–marzena-kurpinska-.html
PBN https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/advanced?type=article&contributors=Marzena+Kurpi%C5%84ska&articleTitle=&articleJournalTitle=&reference=&year=&journalTitle=&publisher=&issn=&cPage=
BazTech – Yadda https://yadda.icm.edu.pl/baztech/search/page.action?q=sc.general*l_0*c_0contributorId_0_0author_0eq.43989717a85344e4e1b7f0568cfdac59&qt=SEARCH
 1. Kurpińska M., Mariak A.: Włókna polimerowe jako alternatywa włókien stalowych stosowanych w betonie// Materiały Budowlane. -., nr. 2 2016, s.42-44. [OPIS]
 2. Kurpińska M.:Właściwości betonu impregnowanego kompozycjami epoksydowymi // W: Drogi i Mosty. – 2011, nr 1-2, s. 59-80. [OPIS] [ARTYKUŁ PDF]
 3. Kurpińska M.: Impregnacja betonu //W: Materiały Budowlane. – 2010, nr 3, s. 59-50, 79. [OPIS]
 4. Kurpińska M.: Składowiska fosfogipsu-problem w Polsce i na świecie // W: Materiały Budowlane. – 2010, nr 12, s. 19-20. [OPIS]
 5. Pawelska-Mazur., Kurpińska M.: Fibres from recycled post-consumer tyres for concrete reinforcement // W: Current Scientific Challenges in Concrete and Steel Structures and Concrete Technology / P.  Korzeniowski, M. Abramski. – Politechnika Gdańska.  – Gdańsk : Gdańsk University of Technology Faculty of Civil and Environmental Engineering, 2011. – S. 121-128.
 6. Kurpińska M.: Concrete corrosion against penetration of mineral oil application of impregnants //W: rozdział w książce СОВРЕМЕННЬІЙ НАУЧНЬІЙ ВЕСТНИК, Ukraina, No 8 (34) 2008.
 7. Kurpińska M., Kurpiński K.: Prognozowanie wytrzymałości betonu przy użyciu sztucznej sieci neuronowej // W: rozdział w książce СОВРЕМЕННЬІЙ НАУЧНЬІЙ ВЕСТНИК, Ukraina, No 8 (34) 2008.
 8. Kurpińska M.: Impregnation vibro-pressed concrete pavement bricks // W: rozdział w książce СОВРЕМЕННЬІЙ НАУЧНЬІЙ ВЕСТНИК, Ukraina, No 8 (34) 2008.
 9. Orłowski J., Ciak M., Ciak N., Kurpińska M., Orłowska K. // W: Modelowanie i predykcja wytrzymałości betonu przy zastosowaniu sieci neuronowych, Izdelija i konstrukcij : rozdział w książce /red. T.M. Petrova- Sankt-Peterburg 2005: Peterburgskij Gosudarstwiennyj Universytet Putej, 2005. – S. 41-48 : 5 rys., 1 tabl. – Bibliogr. 5 poz.
 10. Kurpińska M., Grabarczyk L.: Beton w praktyce w rok po wprowadzeniu normy EN 206-1. // W: Budownictwo polskie w rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej : Wybrane problemy technologiczne i organizacyjne : konferencja naukowo-techniczna: Gdańsk, 9-11 czerwca 2005 r. / Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Technologii i Zarządzania w Budownictwie 2005; S. 137-145 : 2 tab. – Bibliogr. 8 poz., 2005.
 11. Kurpińska M., Pawelska-Mazur M.: Wpływ impregnacji na wybrane parametry betonu na przykładzie wibroprasowanej kostki betonowej. //W: Budownictwo ogólne: Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczeln. ATR, 2005 – s. 37-44 : 7 rys., 4 tabl. – IV Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Ogólne. Bydgoszcz -Sucha, 2-4 czerwca 2005 r.
 12. Pawelska-Mazur M., Kurpińska M.: Retrofitted vibro-pressed pavement bricks and their impregnation in modern architecture. // W: Keep concrete attractive: FIB symposium: proceedings: Budapest, Hungary, 23-25 May 2005. Vol. 2. / ed. György L. Balázs, Adorjan Borosonyói; Hungarian Group of FIB; Budapest University of Technology & Economics. – Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2005. – S. 939-944 : 1 rys., 1 tabl., 4 wykr. – rozdział w książce.
 13. Małasiewicz A., Kurpińska M.: Korozja betonu w warunkach penetracji oleju mineralnego oraz stosowane impregnaty /W: Pięćdziesiąta pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB :Problemy naukowo-badawcze budownictwa – KRYNICA 2005: Gdańsk – Krynica, 12-17 września 2005. Tom 1, Część problemowa: Konstrukcje budowlane w przemyśle chemicznym: 60-lecie Instytutu Techniki Budowlanej /ed. J. Ziółko, A. Bolt, P. Korzeniowski, E.Supernak ; Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. – Gdańsk: P. Gdańsk WILiŚ, 2005 – S. 85-98: 14 rys. – Bibliogr. 10 poz. – rozdział w książce.