Wystawy, targi, festiwale naukowe

  1. XI Bałtycki Festiwal Nauki (2013)

    Kurpińska M.: Ekologia w czterech ścianach, czyli nowe spojrzenie na budownictwo.

  1. X Bałtycki Festiwal Nauki (2012)

    Kurpińska M.: Beton architektoniczny.

  1. IX Bałtycki Festiwal Nauki (2011)

    Kurpińska M.: Beton architektoniczny jako materiał ekologiczny.

  1. VIII Bałtycki Festiwal Nauki (2010)

    Kurpińska M.: Beton – tworzywo przyszłości przyjazne środowisku